Skyltar

En parkering måste vara rätt skyltad. Det är en kostnad man måste ta för att få ett område ordnat så man kan ta betalt och sätta bot.

 

Vi ordnar skyltningen till er enligt överenskommelse. 

 

Skyltningen är viktig  också för att få logistik på en parkering och att man får ett fungerande flyt på en parkering.
 
icon-signs

Bilder på jobb vi utfört